ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม www.wck.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36

KMC Loader
ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ….


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 2277 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
2277ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ(30)28 ธันวาคม 2563กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2276ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน(38)13 พฤศจิกายน 2563ปล้องวิทยาคม
2275ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาเอกเคมี(25)5 มิถุนายน 2563ปล้องวิทยาคม
2274ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาเคมี(88)1 มิถุนายน 2563ปล้องวิทยาคม
2273รายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ฉบับ(26)20 พฤษภาคม 2563กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2272ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกเคมี และนักการภารโรง (29)15 พฤษภาคม 2563ปล้องวิทยาคม
2271ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาแนะแนวและวิชาดนตรี(31)17 เมษายน 2563โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
2270หลักสูตรสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”(64)15 ตุลาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
2269เอกสารแนวทางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning(66)26 กันยายน 2562กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
2268แนวทางการดำเนินงานการกำหนดสถานะทางทะเบียนราษฎรและการออกเลขประจำตัวบุคคล แก่นักเร(44)16 กันยายน 2562กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2267รายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(125)21 พฤษภาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2266รายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(66)21 พฤษภาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2265รายงานผล O-NET ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสังกัด สพม.36 เปรียบเทียบโรงเรียน ชร./พย.(62)21 พฤษภาคม 2562กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2264ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา(55)17 พฤษภาคม 2562จุนวิทยาคม
2263ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์(116)15 พฤษภาคม 2562ปล้องวิทยาคม
2262ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกนาฏศิลป์ และ วิชาเอกชีววิทยา(85)13 พฤษภาคม 2562พญาลอวิทยาคม
2261ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิช(67)13 พฤษภาคม 2562ปล้องวิทยาคม
2260ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกดนตรี(45)2 พฤษภาคม 2562บุญเรืองวิทยาคม
2259ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระศิลปะ จำนวน 1 ตำแหน่ง(80)26 เมษายน 2562แม่ต๋ำวิทยา
2258ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์(57)23 เมษายน 2562ปล้องวิทยาคม
2257ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกนาฏศิลป์(110)17 เมษายน 2562พญาลอวิทยาคม
2256ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง ครูแนะแนว และครูภาษาจีน(84)10 เมษายน 2562ถ้ำปินวิทยาคม