ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. “ชี้แจงการเปิดภาคเรียน ปี 2564” ในรายการ เพื่อประชาชน ช่วง พูดตรงประเด็น ทาง ททบ.5 HD1 (วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564)

Read more

นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมได้ทดลองจัดรายการวิทยุจากสถานีวิทยุกระจายเสีนงกรมประมง จังหวัดเชียงราย

picture

Read more

การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ประจำปีภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

Read more