นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมได้ทดลองจัดรายการวิทยุจากสถานีวิทยุกระจายเสีนงกรมประมง จังหวัดเชียงราย

picture

Read more

การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ประจำปีภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์

ประกาศโรงเรียนเวียงช

Read more