โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
กำหนดการเปิดภาคเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2565
ข่าวกิจกรรม

กำหนดการเปิดภาคเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2565

ใบรับรองสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ใบรับรองสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนที่มีความสามารถจัดการเรียนรู้ส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนที่มีความสามารถจัดการเรียนรู้ส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมาย

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวกิจกรรม

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม www.wck.ac.th

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.เชียงราย

link

แจ้งข่าวประกาศ

ติดต่อเรา