ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมพร้อมด้วยตัวแทนครูและบุคลากรมอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

picture

Read more

คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมได้ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

picture

Read more