ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับนายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

Read more

นายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Read more

วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564 ท่านผู้อำนวยการ นรินทร์โชติ เมืองใจหล้า พร้อมคณะครูโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมเข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564 PA

Read more

ท่านผู้อำนวยการ นรินทร์โชติ เมืองใจหล้า พร้อมคณะครูโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมร่วมประกอบพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

Read more