แจ้งเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ภาคเรียนที่2ของโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมจำนวน1,900บาท ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ที่ห้องการเงินค่ะ ขอบคุณค่ะ

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กันยายน พ.ศ.2564

ประกาศโรงเรียนเวียงช

Read more

คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมได้ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

picture

Read more