รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กันยายน พ.ศ.2564

ประกาศโรงเรียนเวียงช

Read more

คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมได้ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

picture

Read more

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. “ชี้แจงการเปิดภาคเรียน ปี 2564” ในรายการ เพื่อประชาชน ช่วง พูดตรงประเด็น ทาง ททบ.5 HD1 (วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564)

Read more