ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมพร้อมด้วยตัวแทนครูและบุคลากรมอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

picture

Read more