โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

Author: โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

อื่นๆ

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะทำการประมูล จำหน่ายอาหารของร้านค้าในโรงอาหารของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

Read More
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากเมล็ดมะค่า ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเชียงราย

วันที่ 25 ธันวาคม 25

Read More