14 มกราคม 2564 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมได้บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้นโยบายโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ตามมาตรการ ศบค.

วันพฤหัสบดีที่ 14 มก

Read more

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอเวียงชัย เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ

13 มกราคม 2564 ต้อนร

Read more