นักเรียนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมได้ทดลองจัดรายการวิทยุจากสถานีวิทยุกระจายเสีนงกรมประมง จังหวัดเชียงราย

picture

Read more