ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอเวียงชัย เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ

13 มกราคม 2564 ต้อนร

Read more

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและร่วมทำ MOUธรรมนูญโรงเรียนระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา

27 ธันวาคม 2563 ร่วม

Read more

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากเมล็ดมะค่า ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเชียงราย

วันที่ 25 ธันวาคม 25

Read more