โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนที่มีความสามารถจัดการเรียนรู้ส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมาย

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนที่มีความสามารถจัดการเรียนรู้ส่งผลให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมาย

1. โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม มีพัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลำดับที่ 2 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

2. มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๓ จาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

3. มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๓ จาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

4. มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๓ จาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

5. มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๓ จาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *