แจ้งเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ภาคเรียนที่2ของโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมจำนวน1,900บาท ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ที่ห้องการเงินค่ะ ขอบคุณค่ะ

Read more

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับนายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

Read more

นายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Read more