รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กันยายน พ.ศ.2564

ประกาศโรงเรียนเวียงช

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมพร้อมด้วยตัวแทนครูและบุคลากรมอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

picture

Read more

คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมได้ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

picture

Read more