โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนกำหนดวันรับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะทำการประมูล จำหน่ายอาหารของร้านค้าในโรงอาหารของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดตามแนบhttp

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ภาคเรียนที่2ของโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคมจำนวน1,900บาท ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ที่ห้องการเงินค่ะ ขอบคุณค่ะ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กันยายน พ.ศ.2564

ประกาศโรงเรียนเวียงช

Read More